மாபோளை

2015ம் ஆண்டு ஏகத்துவப் பிரச்சாரத்தில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பெற்ற கிளைகள்.

முதல் இடம்: SLTJ சாய்ந்தமருது கிளை
இரண்டாம் இடம்: SLTJ மாபோலை கிளை
மூன்றாம் இடம்: SLTJ சம்மாந்துறை கிளை
   
   

SLTJ மாபோலை கிளையின் வாராந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம்.

மாபோலை கிளையினால் 26.3.2016 அன்று மஃரிப் தொழுகைக்கு பிறகு மௌலானா தோட்டத்தில் தெருமுனை பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. உரை: நியாம் misc 

SLTJ மாபோலை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

மாபோலை கிளையினால் ஒவ்வொரு ஞாயிறு தோறும் சுவர்க்கம், நரகம் என்ற தலைப்பில் நியாம் misc அவர்களால் உரை நிகழ்த்தப்படுகிறது.

SLTJ மாபோலை கிளையின் வாராந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – மாபோலை கிளையினால் 23/3/2016 அன்று தெருமுனை பிரச்சாரம் வயம்பயில் நடைபெற்றது. உரை பஹாட்

SLTJ மாபோலை கிளையின் வாராந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம்.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – மாபோலை கிளையின் வாராந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம் கடந்த 15/3/2016 அன்று துவவத்தயில் நடைபெற்றது. உரை