சம்மாந்துரை

சிறப்பாக நடைபெற்ற சம்மாந்துறை கிளையின் இரத்ததான முகாம் – படங்கள்

SLTJ சம்மாந்துறை கிளை சார்பாக 2016.11.27 ஆம் திகதி மாபெரும் இரத்ததான முகாம் ஏட்பாடு செய்யப்பட்டது. இவ்விரத்ததான முகாமில் 168 பேர் கலந்து கொண்டு

SLTJ சம்மாந்துறை கிளையின் வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

SLTJ சம்மாந்துறை கிளையினால் பெண்களுக்கான வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி 2016.04.29 ஆம் திகதி அஸர் தொழுகையை தொடர்ந்து SLTJ சம்மாந்துறை

SLTJ சம்மாந்துறை கிளை சார்பாக புரஜக்டெர் மூலமான நிகழ்ச்சி

SLTJ சம்மாந்துறை கிளை சார்பாக புரஜக்டெர் மூலமான நிகழ்ச்சி 2016.04.09 ஆம் திகதி இஷா தொழுகையைத் தொடர்ந்து சம்மாந்துறை கிளைக் காரியாலயத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டது.  இன் நிகழ்வில் சகோதரர் PJ அவர்களின் பயான் ஒளிபரப்புச்

SLTJ சம்மாந்துறை கிளை சார்பாக வளர்ந்த பெண்களுக்கான அல்குர்ஆன் வகுப்பு

SLTJ சம்மாந்துறை கிளை சார்பாக வளர்ந்த பெண்களுக்கான அல்குர்ஆன் வகுப்பு 2016.04.09 ஆம் திகதி காலை 8.30 – 10.30 மணி வரை சம்மாந்துறை கிளை மர்கஸில் சகோதரி

SLTJ சம்மாந்துறை கிளையின் வாராந்த தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

SLTJ சம்மாந்துறை கிளை சார்பாக 2016.04.08 ஆம் திகதி பிற்பகல் 5.00 – 6.00 மணி வரை சம்மாந்துறை விளினயடி அருகாமையில் தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நிகழ்த்தப்பட்டது. சகோதரர் றொசான்

SLTJ சம்மாந்துறை கிளையின் வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

SLTJ சம்மாந்துறைக் கிளையின் பெண்களுக்கான வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி 2016.04.08 ஆம் திகதி  அஸர் தொழுகையை தொடர்ந்து SLTJ சம்மாந்துறை கிளை காரியாலயத்தில்

SLTJ சம்மாந்துறை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

SLTJ சம்மாந்துறை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி 2016.04.04 அன்று இஷா தொழுகையை தொடர்ந்து SLTJ சம்மாந்துறை கிளை காரியாலயத்தில்

2015ம் ஆண்டு ஏகத்துவப் பிரச்சாரத்தில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பெற்ற கிளைகள்.

முதல் இடம்: SLTJ சாய்ந்தமருது கிளை
இரண்டாம் இடம்: SLTJ மாபோலை கிளை
மூன்றாம் இடம்: SLTJ சம்மாந்துறை கிளை
   
   

SLTJ சம்மாந்துறை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

SLTJ சம்மாந்துறை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி 2016.03.01 அன்று இஷா தொழுகையை தொடர்ந்து SLTJ சம்மாந்துறை கிளை காரியாலயத்தில்

SLTJ சம்மாந்துறை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி

SLTJ சம்மாந்துறை கிளையின் வாராந்த பயான் நிகழ்ச்சி 2016.02.08 அன்று இஷா தொழுகையை தொடர்ந்து SLTJ சம்மாந்துறை கிளை காரியாலயத்தில்

SLTJ சம்மாந்துறை கிளையின் வாராந்த பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி

SLTJ சம்மாந்துறை கிளை சார்பாக பெண்கள் பயான் நிகழ்ச்சி 2016.02.05 ஆம் திகதி அஸர் தொழுகையை தொடர்ந்து SLTJ சம்மாந்துறை