தம்பாளை

SLTJ தம்பாளை கிளை சார்பாக நடைபெற்ற பெருநாள் திடல் தொழுகை

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் தம்பாளை கிளை சார்பாக நடைபெற்ற பெருநாள் திடல் தொழுகை மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. –

SLTJ தம்பாளை கிளை சார்பாக சுங்காவில் பகுதியில் பயான் நிகழ்ச்சி.

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தம்பாளை கிளையின் ஏற்பாட்டில் சுங்காவில் எனும் ஊரில் ரமழான் மாதம் முழுவதும் வாராந்த பெண்கள் பயான்

SLTJ தம்பாளை கிளையின் பரிசளிப்பு நிகழ்வு.

ஸ்ரீலங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தம்பாளை கிளையின் ஏற்பாட்டில் குர்ஆன் மத்ரஸா மாணவர;களை ஊக்குவிக்கும் முகமாக ரமழான் வசந்த போட்டி நிகழ்ச்சி

SLTJ தம்பாளை கிளை சார்பாக தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

SLTJ தம்பாளை கிளை சார்பாக 17.052014 அன்று அஸர் தொழுகையின் பின்னர் தம்பாளை சந்தியில் மார்க்க விளக்க தெருமுனை பிரச்சாரம்

SLTJ தம்பாலை கிளையில் பெண்களுக்கான புரொஜக்டர் பயான் ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சி.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் தம்பாலை கிளை சார்பாக பெண்களுக்கான  புரொஜக்டர் பயான் நிகழ்ச்சி (ஒற்றுமை கோசமும் ஓரிரைக் கொள்கையூம்)

SLTJ தம்பாலை கிளையின் மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி.

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் தம்பாலை கிளை சார்பாக தம்பாலை முஸ்லிம் மகா வித்தியாளயத்தில் வைத்து மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி