உலப்பனை

SLTJ உலப்பனை கிளை நடத்திய “வாழ்வுரிமை விளக்க பொதுக் கூட்டம்”

ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் – உலப்பனை கிளை நடத்திய முஸ்லிம்களின் வாழ்வுரிமை விளக்க பொதுக் கூட்டம் 29.10.2017 அன்று