வட்டதெனிய

SLTJ வட்டதெனிய கிளையின் பெருநாள் தொழுகை

SLTJ வட்டதெனிய கிளையினால் நபி வழியில் நோன்புப் பெருநாள் திடல் தொழுகை மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்!

மலை நாட்டில் தென்னிந்திய மார்க்க அறிஞர்கள் கலந்து சிறப்பித்த மாபெரும் உள்ளரங்க நிகழ்ச்சி.

கடந்த 30.04.2014 அன்று ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாத் வட்டதெனிய கிளை சார்பாக நடத்தப்பட்ட மபெரும் உள்ளரங்க மார்க்க விளக்க